God Søndag fra P7 - Bli fylt av Ånden

Foreningen Kristen Riksradio
http://www.p7.no
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 18 Dec 2009
Length: 0:58:22 (filler)
First broadcast: Oct. 2, 2019, 6:28 a.m.

BLI FYLT AV ÅNDEN
Johnn R. Hardang
Berøa Langåker
Bibeltime